2009 rapporterades i svenska medier att den danska regeringen övervägde att införa ett förbud mot köp av sexuell tjänst efter den svenska modellen. Då var jag pessimistisk. Nu har saken utretts och Straffelovrådets (Lagrådets) slutsats är att undersökningar visar att verksamheten blir dold och att det försämrar sexsäljarnas situation. Regeringen ställer sig bakom denna slutsats och kommer därför inte att föreslå något sexköpsförbud (läs mer hos danska Politiken).

Detta är inget annat än ett långt finger riktat mot alla dem som hoppats och trott på att propagandan för den svenska sexköpslagen skulle övertyga danskarna om förbudets förträfflighet. Den danska regeringen gör en väsentligt annorlunda bedömning än den svenska. Den lyfter nämligen in sexsäljaren i ekvationen. Det görs inte i Sverige.

På andra sidan sundet sätter alltså den borgerliga regeringen ned foten. I Sverige gick Alliansen sexmoralismens väg och skärpte straffet för sexköp. Den danska regeringen ser prostitution som ett socialt problem, inte ett kriminalpolitiskt, vilket var den linje som bland annat Moderaterna drev när sexköpsförbudet diskuterades i Sverige.

Den danska regeringen kommer att göra en del förändringar i sexualbrottslagstiftningen – bland annat skärps straffet för människohandel. Ett förslag finns också på att avskaffa förbudet mot försäljning av pornografi till ungdomar under 16 år. Det finns säkert skäl att återkomma till detta då det i likhet med synen på sexköp markerar en tydlig skiljelinje mellan Sverige och Danmark.

Till våren ska lagförslagen läggas.