Man måste älska Danmark ibland. Landet som bara ligger en kort tågresa från Sverige befinner sig i vissa avseenden på ljusårs avstånd. Inte minst gäller det synen på sexhandel.

I november satte danska Straffelovrådet (Lagrådet) ned foten mot planerna på att införa ett sexköpsförbud – med hänvisning till de negativa konsekvenser en sådan lag skulle få för sexarbetarnas livssituation. Den danska regeringen svarade att den avsåg att följa Lagrådets rekommendation. Ingen dansk sexköpslag, således.

Nu vill Konservative Folkparti möjliggöra för sexarbetare att gå med i facket och ansluta sig till a-kassan. Eftersom verksamheten är laglig är det ett självklart ställningstagande. Den S-ledda regeringen är inte lika förtjust i förslaget, men ska enligt DN lägga ett eget förslag om sexarbetares rättigheter.

Smaka på det. Sexarbetares rättigheter. I grund och botten handlar det om lika rättigheter. Förbudsivrarna envisas med att sexarbetare ska exkluderas ur samhällsgemenskapen och behandlas annorlunda än andra. De ska vara ett slags andra klassens människor.

En viss stigmatisering lär alltid vara förknippad med sexarbete. Men det minsta man kan begära är att lagstiftaren åtminstone garanterar allas lika rättigheter i lag. Det kommer också på sikt att minska stigmatiseringen och utsattheten för sexarbetarna och därmed förbättra deras livssituation.

Svenska sexköpsmotståndare lär håna förslaget. Men lika rättigheter är en självklar liberal princip.