Google arbetar för att försvara yttrandefriheten på internet, skriver företagets ansvarige för samhällspolitiska frågor i Norden David Mothander.

Först ska konstateras att Googles makt redan i dag är enorm. Framtidens internet kommer sannolikt att kontrolleras av ett fåtal multinationella storföretag, Google kommer att vara ett av dem. Vilken inställning som sökmotorjätten har till yttrande- och informationsfriheten har därför avgörande betydelse för vilket internet vi kommer att ha i framtiden. Om det blir stängt eller öppet. Fritt eller kontrollerat.

Det internet vi hade på 90-talet kommer vi aldrig att ha igen. Framtidens internet kommer att vara reglerat. Frågan är bara hur reglerat och vilka friheter som kommer att tas ifrån oss. Här är Googles inställning viktig.

Mothander frågar sig vilka inskränkningar i yttrandefriheten som ska få företräde i framtiden. Finns det månne en global norm vi bör följa? Redan i dag finns vissa globala normer. Sidor med barnpornografi bekämpas över hela världen. Här har politikerna intagit positionen att den som tittar på sådant material på något sätt är medansvarig till övergreppet. Men de censurverktyg som används för att bekämpa barnporr kan även användas för att bekämpa fildelning, vuxenporr och annat som politiker och lobbyister ogillar.

Regimer som är rädda för folkets åsikter censurerar och söker få kontroll över allt som skrivs på internet. Den kinesiska censurapparaten har vuxit till en riktig best och är tämligen effektiv. Google hjälpte den kinesiska staten att censurera internet innan företaget 2010 beslöt att göra allvar av parollen ”Don’t be evil” och lämna det kinesiska fastlandet. I praktiken hade det ingen verkan på den kinesiska nätcensurpolitiken. Kvar finns nämligen Baidu, som är Kinas största sökmotor och givetvis går i regeringens ledband.

Men Googles ställningstagande kändes ändå viktigt. Det är relevant hur stora multinationella företag med avsevärd makt beter sig. Det är viktigt att inte bara skydda informations- och yttrandefriheten online utan också bevara vår rätt till ett privatliv.

Privatlivets helgd borde ligga högre upp på agendan för Facebook, Google, Microsoft, Apple och andra jättar. Det är deras policies som kommer att sätta gränserna och skapa ramarna för framtidens internet. Inte bara makthavarnas.