Post- och telestyrelsen kommer inte vidta åtgärder mot de operatörer som slutat lagra alla svenskars datatrafik. Gott så.

Polisen är inte lika nöjd med EU-domstolens utslag som vi integritetsvänner. Vilket inte är ett dugg förvånande. Självklart vill polisen ha så omfattande befogenheter som möjligt. Det ligger lite i sakens natur.

Men det retoriska knep polisen tar till blir väldigt genomskinligt. Och pinsamt. Polisen nämnde i SVT:s Rapport barnpornografibrott, grooming och näthat som tre brott de vid en avskaffad datalagring skulle få svårt att bekämpa.

Argumentet är barockt. Men även Centerpartiets Johan Linander var inne på samma linje när han diskuterade frågan i Sveriges Radio. Det skulle bli svårt för polisen att bekämpa brott om de inte kan begära ut trafikuppgifter efter behag. Linander tycker uppenbarligen inte att det är ett dugg konstigt att lagra oskyldiga människors data.

Det är klart att det är lättare att sätta dit bovar om polisen får tillgång till alla människors digitala kommunikation. På samma sätt skulle förmodligen fler brott kunna lösas om vi hade övervakningskameror i alla offentliga miljöer. Ännu fler brott skulle kunna lösas om vi även hade kameror i människors hem och att informationen sändes direkt till en polisserver.

Ändå har vi sagt att vi inte vill ha det så. Vi sätter gränser eftersom intrånget i vanliga människors liv är för omfattande, priset är för högt. Detta är en avvägning som polisen inte gör, och tyvärr heller inte landets justitieminister. Vilket är desto allvarligare.

Läs även:
Anna Troberg om kampen mot Storebror, Christian Engström om det hycklande C, Christian Engström på SVT Debatt, HAX om den farliga Beatrice Ask