Diskussionen om vilka partier som ska vara välkomna till skolorna fortsätter. Vid ett uppmärksammat fall i våras blockerades ingången till Globala gymnasiet på Södermalm av elever när Sverigedemokraternas ungdomsförbund skulle komma på besök, trots att SDU var inbjudet av skolans rektor.

JK Anna Skarhed visar sedvanligt dålig fingertoppskänsla när hon hävdar att skolor bör kunna neka ”extrema partier” att komma på besök. Saken ska nu utredas.

Ty genast uppstår frågan vad ett ”extremt parti” är och vem som ska definiera detta. Feministiskt initiativ är i allra högsta grad ett extremt parti. Många skulle även kalla Miljöpartiet extrema i vissa frågor. Men något säger mig att Skarhed inte avser Fi och MP utan snarare SD och SvP när hon använder epitetet ”extrema”. Hur görs med Kommunistiska partiet, Revolutionär Kommunistisk Ungdom eller för den delen Ung Vänster, som ju är kommunistiskt?

En idé är att låta alla skolor bestämma saken helt fritt, och då även kunna neka ”icke extrema” partier respektive släppa in vilka de vill.

Men den enklaste lösningen vore att hålla politiska partier utanför skolan helt och hållet. Samhällsinfomation kan ges sakligt under lektionstid. Studiebesök kan läggas hos partier av olika färg. Och under valrörelser finns tillräckligt med information att få både i valstugor och på nätet för den som är intresserad.

Idén med bokbord på skolorna är förlegad.

Tidigare bloggat:
Demokrati i skolan