Decemberöverenskommelsen innebär, förutom att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget och att den statsministerkandidat som samlar störst stöd ska kunna bli vald, att den rödgröna regeringen ska föra blocköverskridande samtal med oppositionen om tre politikområden som är viktiga för Sverige: försvarspolitiken, pensionerna och energipolitiken.

När 38-procentsregeringen i går offentliggjorde att den stoppar allt utvecklingsarbete för ny kärnkraft, har den i praktiken gjort två saker: Brutit mot decemberöverenskommelsen och visat att denna överenskommelse enbart syftade till en sak, nämligen att behålla makten.

Jag vill inte vara sådan, men… vad var det jag sa? För Socialdemokraterna och Miljöpartiet handlar överenskommelsen inte om ”långsiktiga spelregler” eller demokratisk stabilitet utan endast och enbart om makt. Inte ens jag trodde dock att de redan efter en knapp månad skulle vara så här fräcka.

Beslutet om att stoppa all ny kärnkraft bär en tydlig miljöpartistisk signatur. Det är en eftergift till miljöpartisterna. Det innebär att personal omplaceras eller förtidspensioneras. Den regering som i framtiden vill återuppta utveckling av ny kärnkraft kommer tvingas börja om inte från noll så i alla fall betydligt längre bak än den hade kunnat göra i dag.

Nu är frågan om Alliansen ens begriper att den har dragits vid näsan. Igen.