Regeringens lakej, utredaren Sten Heckscher, presenterade häromveckan sin utredning om den svenska datalagringen. Amelia Andersdotter läste och sågade utredningen fullständigt. Heckschers slutsats var i korthet att svensk lagstiftning inte påverkas av att EU-domstolen ogiltigförklarat datalagringsdirektivet.

Denna hållning kan nu komma att ifrågasättas även rättsligt. Tele2 är i en tvist med Post- och Telestyrelsen, PTS. Tele2 har överklagat kravet på datalagring med hänvisning till EU-domstolens utslag. Nu har Kammarrätten i ett brev till parterna bett dem inkomma med synpunkter innan frågan skickas vidare till EU-domstolen.

Saken har alltså inte hamnat i EU-domstolen än, men Kammarrätten skickar en signal som tyder på att ett förhandsbesked kommer begäras in från domstolen. Detta är intressant, ty det borde innebära att EU-domstolen kommer till samma slutsats igen. Nämligen att bulkdatalagring är ett brott mot rättighetsstadgan och bör upphöra.

Eller? Amelia Andersdotter är inte så säker på det, utan tror att det beror mycket på vilka som kommer företräda Tele2. Vilket låter absurt, men säg vad som inte är det när det kommer till EU.

Ett flertal länder har upphört med datalagringen efter EU-domstolens utslag. Det bisarra i den svenska situationen är att regering och riksdag väntade med att införa datalagring när det var ett krav från EU. Nu, när dess domstol ogiltigförklarat direktivet, gör de allt för att få fortsätta lagringen.

På ett personligt plan känns det i alla fall bra att ha bytt operatör från Telia till Tele2.

Tidigare bloggat:
PTS agerande en präktig skandal

Läs även:
HAX