För snart ett år sedan ogiltigförklarade EU-domstolen unionens datalagringsdirektiv som tvingade teleoperatörer att lagra all data om sina kunders kommunikation i sex månader. Det ansågs strida mot rättighetsstadgan, närmare bestämt rätten till privat kommunikation.

En rad länder drog rimliga slutsatser av utslaget och upphörde med datalagringen. Sverige var inte ett av dem. Post- och Telestyrelsen kom i en egen utredning fram till att den svenska datalagringen inte kunde fortsätta. De avsåg inte att vidta åtgärder mot de operatörer som upphörde med datalagringen.

Detta fick den dåvarande alliansregeringen att tända på alla cylindrar. I ett ovärdigt skådespel i justitieutskottet gick Johan Pehrson (FP) med flera till hårt angrepp mot branschens företrädare i syfte att få dem att påbörja datalagringen igen.

Regeringen tillsatte även en torped för att låta snabbutreda hur svensk lag påverkades. Sten Heckscher kom fram till motsatt slutsats som PTS – svensk lag påverkas inte av EU-domstolens utslag. Därmed, ansåg Heckscher, kunde datalagringen fortsätta i sin helhet.

Detta fick PTS att kovända i frågan. De vägrade lämna ut den utredning som sagt motsatsen (tills Kammarrätten tvingade dem till det).

När utredningen (PDF) i dag lämnades över till inrikesminister Anders Ygeman slog Sten Heckscher fast det han påstod redan i fjol: datalagringen ska fortsätta.

En sak är dock säker. Detta är inte över än. Både Bahnhof och Tele2 avser att driva saken vidare.

Tidigare bloggat:
PTS agerande en präktig skandal

Läs även:
HAX