I går släpptes den statliga tiggeriutredningens rapport och utredaren Martin Valfridsson presenterade resultaten på en presskonferens.

Han tror inte att en peng i en mugg hjälper långsiktigt. Tiggeriet, påpekade Valfridsson, går i arv från förälder till barn. Det blir ett ”yrke”. Han uppmanar därför folk att inte ge pengar här utan i stället skänka till organisationer på plats i hemländerna. Endast så kan en verklig förändring för dessa människor komma till stånd. Han konstaterar också att de kommuner som erbjuder boende även för EU-migranters barn är de kommuner som också har barn permanent boende. Inte så komplicerat, kan man tycka.

Samhället måste ha en strikt attityd mot bosättningar på annans mark, fastslår Valfridsson. ”Det går inte att ha en lagstiftning vi inte tillämpar”. EU-migranters barn ska inte erbjudas skola annat än i särskilda fall. EU-migranter ska ej heller kunna få försörjningsstöd, men nödhjälp ska kunnas ge i akuta fall.

Inriktningen är överlag bra. Att svenska medier beskriver den som ”kärv” är ett tecken på att utredaren tar ställning för något bra. Polis bör ta ett steg fram när äganderätten kränks, anser Valfridsson. Men det hade varit önskvärt att utredaren även öppnat för att ge kommuner rätten att införa lokala förbud där så önskas. Något nationellt tiggeriförbud tror jag inte på, men kommuner bör få rätt att själva besluta om och när det är rimligt med ett förbud.

Det finns uppskattningsvis 5 000 tiggande EU-migranter i Sverige. De flesta romer från Rumänien. Ju lättare det är att bosätta sig illegalt på annans mark, att få gratis boende betalt av den lokala befolkningen, att planka i tunnelbanan och bedriva försäljning inne i tunnelbanevagnar trots ett förbud mot detta, desto fler kommer att komma. Problemet växer, och därmed även irritationen.

Kritik framförs nu mot utredningens rekommendationer. Föga förvånande från tiggare själva men också från personer som anser att fattiga människor står över lagen. Detta handlar inte om inkludering. Det handlar om att en grupp som vill ha särskilda rättigheter och leva efter helt egna lagar och regler. Det är inte acceptabelt. Att även EU-migranter ska följa svensk lag beskrivs i flera medier som ”hårdare tag” mot tiggare.

Tiggare som intervjuades under gårdagen var alla kritiska. Detta är deras levebröd, hävdade de. Nå, det är inte svenska folkets ansvar att ge rumänska romer pengar till deras försörjning.