Enligt en Census-undersökning från 2013 lever 20 miljoner amerikaner i flyttbara hem, så kallade trailers. I staten South Carolina lever nästan var femte invånare i ett mobilt hem. Ur svensk synvinkel har detta uppfattats som ett tecken på fattigdom. Men nu är Sverige på väg i samma riktning.

Begreppet ”trailer trash” har inte uppstått ur ingenting. Men det är en förenkling att påstå att alla som lever i trailers är mycket fattiga. De flesta arbetar och en fjärdedel är pensionärer. Men deras medianinkomster är långt under medelinkomsten i USA.

Detta får mig att tänka på Sverige. Stefan Löfvens regering pratar om ”samhällsbygget”. Men det är inte regeringen utan Bert Karlsson som bygger det nya Sverige just nu.

Nästa vecka påbörjas byggnationen av en ny liten stadsdel utanför Skara. Detta blir en by på hjul. En trailer-park med 100 bostäder. Liknande byggnationer med 150 till 200 bostäder planeras i Båstad, Strömstad, Åtvidaberg, Strängnäs, Hagfors samt utanför både Göteborg och Stockholm. Det vi nu ser är det nya trailer-Sverige växa fram. Allt byggs med tillfälliga bygglov.

I en tid med rekordstor invandring av lågutbildade, bostadsbrist i 250 av landets 290 kommuner, en hyresmarknad som har kollapsat, skenande priser på bostadsrätter, villor och radhus, hyresvärdar som ställer allt högre inkomstkrav och politiker som inför amorteringskrav ovanpå kravet på kontant betalning av 15 procent av beloppet vid köp, är det inte ett dugg förvånande att gruppen som står utanför den reguljära bostadsmarknaden kommer att explodera i antal under den kommande tioårsperioden.

Samtidigt som politikerna har saboterat svensk bostadsmarknad (begreppet ”Fubar” känns passande), vilket strypt tillgången och drivit upp priserna, införs alltså krav som gör det i stort sett omöjligt för invandrare, låginkomsttagare och unga utan rika föräldrar att få tag i en bostad. Trycket har under lång tid ökat på socialtjänsten, som i dag försöker komma undan oerhört kostsamma hotellplaceringar genom att erbjuda sociala kontrakt (i Stockholm via SHIS).

Skyll nu inte detta på Bert Karlsson. Han är en smart entreprenör som ser möjligheter, ingen kan påstå något annat. Han lyckades dra nytta av migrationskaoset genom att starta upp alltfler asylboenden. Nu blickar han framåt och ser behovet av modul- och trailerbostäder.

Det är landets politiker i båda blocken som skapat detta. Bert Karlsson har precis som vi andra lyssnat och noterat att det inte finns någon vilja att reformera bostadsmarknaden. Därför kommer eländet att fortsätta. Och förvärras.

Välkommen till det nya trailer-Sverige. Här, Stefan Löfven, har du ditt ”samhällsbygge”.