För första gången sedan den så kallade könskvoten började mätas noterades i början av 2015 ett mansöverskott i Sverige. Invandringen är en bidragande orsak men inte den enda. I ålderskategorin 15-19 år var könskvoten 1,08. Det går alltså 108 killar på 100 tjejer i dessa åldrar nationellt sett.

Det har varnats för effekterna av en för stor snedfördelning. Skräckexempel finns. I Kina har problemet eskalerat till följd av ettbarnspolitiken och att flickor traditionellt har varit oönskade. Även om ettbarnspolitiken i dag har luckrats upp lär de flesta på grund av kostnaderna för att ha barn i Kina inte skaffa mer än ett. Och även om den traditionella synen på pojkar som mer värda inte är lika stark i dag lever den alltjämt kvar.

Konsekvenserna av mansöverskottet i Kina är att män söker kärleken på andra sidan gränsen, vilket har skapat ett slags äktenskapshandel med de fattiga grannländerna som inte är helt oproblematisk.

I västvärlden ser vi en pågående trend där kvinnor går förbi männen i utbildning och inkomst. Tjejer dominerar redan i grundskolan och fortsätter dominansen upp i de högre utbildningarna. Kvinnor flyttar i högre grad till städerna (vilket kan förklara att mansöverskottet är något mindre där), SCB noterar en tydlig ökning bara sedan millennieskiftet.

Männen blir kvar i hemorten. Detta behöver inte alls vara ett problem om det bara finns jobb. Men för lågutbildade män utan jobbmöjligheter är framtiden tämligen svart på dagens arbetsmarknad.

Parallellt med att Sverige får ett mansöverskott har alltså kvinnorna sprungit förbi männen i utbildning, vilket gäller för större delen av västvärlden. Att flickor ofta har det lite lättare i skolan än pojkar är nog inget nytt i sig, men medan det förr i tiden gick att få ett arbete även utan skolbetyg är fullständiga gymnasiebetyg i dag ett grundkriterium för att undvika utslagning från arbetsmarknaden. Och det räcker inte att bara ha klarat gymnasiet – du behöver vidareutbilda dig även för hantverkaryrken.

Den som misslyckas med att hitta ett jobb löper stor risk att inte heller lyckas så bra på dejtingmarknaden. Män ger upp på relationer, vilket resulterar i det som redan blivit ett begrepp – sexodus. Att checka ut från sex och relationer med det motsatta könet, något som redan sägs vara en pågående trend i väst.

Vi är således på väg mot en situation med ett nationellt mansöverskott, med kvinnor som tar alltfler av platserna på högre utbildningar och med män som släpar efter och kanske rent av ger upp. Det finns en potentiell bomb här som det talas alldeles för lite om. Förmodligen för att män som utsatt grupp inte passar in i den feministiska diskursen om kvinnor som strukturellt diskriminerade i samhället.

Identitetspolitiken spelar också en roll här. Lågutbildade män i förorten uppmärksammas eftersom de trots sitt kön sägs tillhöra en utsatt grupp. Lågutbildade vita arbetarklasskillar på landsbygden anses däremot ha sitt vita privilegium intakt.

Dessa hudfärgsanalyser ger förstås inga bra förklaringar till varför män som kollektiv halkar efter kvinnorna just nu. Men de visar varför politiker, debattörer, kulturpersonligheter eller andra som älskar sin plats i rampljuset helt saknar intresse för frågan.

I slutändan kommer hela samhället förlora på detta.

Läs även:
The sexodus
Emma Leijnse
har skrivit boken Fördel kvinna: den tysta utbildningsrevolutionen där hon lyfter fram det växande utbildningsgapet mellan könen