Den som hade trott eller hoppats att skandalen på och runt Transportstyrelsen skulle leva in i nästa valår och påverka valutgången får nog tänka om.

Enligt en ny opinionsmätning från Novus har den inte påverkat stödet för Socialdemokraterna. Däremot ligger Moderaterna, som drivit på för att avsätta flera statsråd, kvar på rekordlåga 15 procent.

Två ministrar har lämnat, men det skedde under trotsiga former. Anders Ygeman flyttades till en topposition som partiets gruppledare i riksdagen med troligt löfte om att få komma tillbaka till en ministerportfölj vid en valseger. Gissa om vi får se det där hånleendet igen då. Försvarsminister Peter Hultqvist sitter kvar.

Ännu är det mycket vi inte vet. Men ju mer jag tänker på det beskrivna händelseförloppet, desto mer osannolikt, ja otroligt, är det att Stefan Löfven inget visste när minst tre av hans ministrar hade kunskapen. Det mest sannolika är att Löfven visste och att han och hans regering hoppades att informationen aldrig skulle komma till allmänhetens och oppositionens kännedom.

Om det däremot verkligen är som Löfven säger, att han som statsminister fick informationen så sent, säger det faktiskt ännu mer om den regering han leder. Alternativen är två: antingen har vi en regering som undanhåller saker för att rädda sitt eget skinn, alternativt är den så inkompetent att den inte förstår när rikets och medborgarnas säkerhet är hotad. Ja, det tredje alternativet är förstås en kombination.

Regeringen Löfven har ett annat tonläge än vad Reinfeldts två ministärer hade. Välfärden är alltid i Socialdemokraternas fokus men alltmer utrymme ägnas numera åt de så kallat hårda frågorna. Tonen mot kriminaliteten har skärpts. Satsningar görs på Försvarsmakten utifrån beskrivningen om en orolig omvärld. Polisen får mer pengar. Den som fått ett nekande asylbesked ska utvisas.

Problemet är gapet mellan retorik och leverans. De straffskärpningar som regeringen aviserat är marginella, och problemet med utländska gatuungdomar blir bara värre. Svensk försvarsförmåga kommer ta decennier att bygga upp igen efter nedmonteringen. Polisen befinner sig mitt i sitt så kallade leveransår men krisen består och förvärras. Och alltfler går under jorden efter nekad asyl.

Om inte detta räcker ger det faktum att Löfven inrättat ett säkerhetspolitiskt råd men att frågan om Transportstyrelsens haveri inte diskuterades där, trots att de träffats ett femtondal gånger sedan Ygeman ska ha fått informationen, en perfekt ögonblicksbild av vad hans regering går för i realiteten.

Cynikern inom mig till trots brukar jag försöka tolka regeringsföreträdare någorlunda välvilligt. Men Löfvens regering går inte att ta på allvar efter allt som har hänt. Vi kan inte lita på någonting den säger eller gör.

Vi har en regering som snubblar sig fram enbart på retorik och tomma fraser. Den är en charad, ett skådespel, ett luftslott. Och den ser ut att sitta kvar efter nästa val. Det kan vi tacka en urusel borgerlig opposition för.

Läs även:
Adam Cwejman