I valrörelsen 2002 föreslog Folkpartiet ett språktest för den som vill bli svensk medborgare. 2006 tryckte partiet på i Alliansen utan resultat och 2015 återkom de åter igen med ett liknande förslag i opposition.

Idén med ett språktest för att kvalificera sig för ett svenskt medborgarskap är således varken nytt eller särskilt spännande. Moderaterna lyfter det ändå som en av flera förändringar av den egna integrationspolitiken. Fokus har nu kraftigt förflyttats från en omhändertagandelinje till en kravlinje. Vilket är positivt. Men är ett språktest en meningsfull del?

Moderaterna vill enligt Ulf Kristersson ”ta tillbaka svenska språket som en gemensam faktor för vårt samhälle”. Att språket är nyckeln till integration på arbetsmarknaden men framför allt för att förstå det samhälle vi lever i, är en självklarhet. Ett språktest är däremot ett väldigt trubbigt verktyg.

Min egen erfarenhet av att vara gift med en utomeuropeisk invandrare har gett mig viss inblick i allt från SFI till hur det faktiskt kan vara att lära sig ett nytt språk och förstå en annan kultur i ett nytt land. Det har dels gjort mig förfärad över den låga kvaliteten i undervisningen, dels gjort mig lite ödmjuk inför utmaningen att lära sig helt nytt språk som helt saknar likheter med det egna modersmålet.

SFI har varit ett haveri så länge jag kan minnas. Oavsett regering. När min fru läste på SFI fanns den av Alliansen införda SFI-bonusen, som infördes 2009. Den som klarade kurserna inom utsatt tid belönades med en ersättning på runt 12 000 kr. Det var ju kul att få lite pengar, men fungerade den?

Nej. Alliansregeringen avskaffade den några år senare eftersom bonusen inte haft avsedd effekt. Problemet var inte att de flesta som läste på SFI blev kvar i år efter år för att de var dåligt motiverade. Problemet var och är att SFI håller alldeles för låg kvalitet (jag skrev en del om SFI när jag via äkta hälften fick insyn i undervisningen).

Att som Moderaterna nu föreslår dra in ersättningen för den som inte klarar målen i undervisningen är rätt tänkt – men det är en rätt poänglös idé så länge undervisningen håller så amatörmässig nivå som i dag. Det går nämligen utmärkt att ”klara” SFI utan att kunna särskilt bra svenska, och att de har löpande intag under baskursen är fullständigt idiotiskt (föreställ dig själva att kastas in i en nybörjarkurs i slutet av kursen i fråga).

Centerpartiet har sagt att ett språktest är ”omodernt och irrelevant”, så det lär knappast bli allianspolitik. Men faktum är att det är varken eller. Däremot tror jag att det är ett lite för trubbigt verktyg för att fylla den funktion det är tänkt att fylla. Moderaterna är på rätt spår men behöver utveckla förslagen mer.

Det är en självklarhet att den som vill bli svensk medborgare i vuxen ålder måste kunna svenska, så frågan är hur detta ska lösas. Alla förslag är välkomna. Ett svenskt medborgarskap ska inte vara som att plocka godis ur en automat.