Vi är på väg att få en diskussion om skolan igen. Regeringens utredare har sett över det nuvarande systemet med fritt skolval och kommit fram till en rad förslag på förändringar i syfte att skapa, som det kallas, ”en mer likvärdig skola” (PDF). Politikerna har nämligen reagerat för att vissa skolor i vissa områden levererar elever som inte klarar gymnasiebehörigheten.

Bland annat vill utredaren avskaffa kötiderna till friskolor, sänka ersättningen (skolpengen) för icke-kommunala skolor samt se ett närmare samarbete mellan Skolverket och huvudmännen. Utredaren konstaterar att det decentraliserade skolsystemet har misslyckats.

Friskolereformen får ofta skulden för det växande gapet i skolresultat mellan olika grupper och områden, men förklaringen är förstås inte så enkel. Om Sverige inte hade haft den civiliserade världens största asylinvandring per capita i flera decennier kombinerat med en låt gå-politik som inte ställer krav på assimilering och självförsörjning hos de nyanlända hade vi inte haft den segregation, såväl social som ekonomisk och därmed även i skolan, som vi i dag har. Ty gapet är som allra störst mellan gruppen inrikesfödda respektive utrikesfödda.

Det krävs en väldigt utpräglad form av selektiv perception för att ignorera hela migrationspolitiken när segregationens orsaker diskuteras. En politik som ständigt fyller på med nya människor i utanförskapsområden när vissa skolor redan har 99 procent utrikesfödda elever kommer ofelbart att leda till segregation, utanförskap, bidragsberoende och kriminalitet.

Möjligheten att ställa barnen i kö till olika skolor har retat många under lång tid. ”Kötid gör att barn med föräldrar som ställde dem i kö för många år sedan kommer in i populära skolor, medan barn vars föräldrar började tänka på skolstarten först när den närmade sig inte har en chans”, skriver DN. Ja, urval genom kösystem kräver att man ställer sig i kön. Det är liksom poängen.

Ska vi använda samma argumentation när det kommer till bostadsköer? ”Det är bättre med lotteri eftersom vissa inte började tänka på att ställa sig i bostadskön förrän de blev av med sin nuvarande bostad.”? Precis så förhåller det sig, nämligen. Många tänker inte på framtiden utan lever bara i nuet. Ett dödsfall eller skilsmässa senare och personen kan befinna sig i akut hemlöshet.

Men barnen, då? De drabbas ju när föräldrarna inte planerar ett skolval, invänder någon. Jo, men barn drabbas även av vräkningar och när föräldrar inte planerar sin boendesituation. Barn är alltid i händerna på sina föräldrars beslut, goda som dåliga.

Argumentationen mot kösystemet är idiotisk. Att vissa föräldrar inte har vett att ställa sina barn i en kö, en insats som inte direkt tar en arbetsvecka, är alltså argument för att helt avskaffa möjligheten att stå i kö. För alla.

Ta tag i det här i stället för att inskränka valfriheten. Bara en tanke.

Nu oroar sig den rödgröna regeringen för segregationen. Men om nu segregationen är ett så stort problem, vilket det kan vara, varför samtidigt förespråka en massiv asylinvandring av människor från Mellanöstern och Afrika? Vi vet i dag mycket väl vad den leder till, ty den politiken har praktiserats i över 30 år.

Jag tror inte att socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister bryr sig så mycket om segregationen innerst inne. I synnerhet S och V behöver denna valboskap. Nej, det är valfriheten de vill åt. De stör sig på att vissa föräldrar kan göra klokare val åt sina barn än andra. Helst skulle de vilja ha enbart kommunala skolor där alla barn tvingades gå.

Segregationen används som murbräcka för att klämma åt friskolor och det fria skolvalet, som Socialdemokraterna varit motståndare till och ytterkantsvänstern hatat med hela sina blodröda hjärtan från första början. Nu är utredarens förslag visserligen inte att det fria skolvalet ska avskaffas, men förslagen inskränker de facto möjligheten för föräldrar att ordna det bästa möjliga åt sina barn. Bara för att andra inte varit lika eftertänksamma. Om inte alla kan få, ska ingen få.

Medelklassens barn har utpekats som vinnare på det nuvarande systemet. Nu ska de straffas och förvandlas till kuddbarn i integrationens namn. Ingen ska komma undan, det ska bli lika dåligt för alla. Sådan är socialismen.