Ryssland befinner sig i krig. Detta överraskande uttalande gav Kremls egen Goebbels-figur, Dimitrij Peskov, till den ryska tidskriften Argumenty i Fakty på fredagen.

”Det började som en militär specialoperation – men så snart det kollektiva väst blandade sig i blev det ett krig för oss. Jag är övertygad om detta. Och alla borde förstå detta för sin egen interna mobilisering.”, citeras Peskov (min kursivering).

Därmed uttalar han det förbjudna ord som skickat ett antal ryssar i fängelse under anklagelsen ”falsk information”. Faktum är att andra ryska företrädare använt ordet tidigare, inklusive Putin själv. Någon tydlig logik finns ej i Kremls alternativa verklighet, Putins eget hus av skrattspeglar. Ryssland har som bekant bedrivit krig i Ukraina i över tio års tid och i drygt två år har regimen utsatt den ukrainska civilbefolkningen för de värsta övergreppen vi sett på europeisk mark sedan andra världskriget.

Uttalandet är med all sannolikhet välplanerat. Det spekulerades i att saker skulle hända så snart den välregisserade teatern som den ryska regimen kallar ”presidentval” var avklarad. Spekulationerna har handlat om impopulära åtgärder som mobilisering. Ryssland fortsätter att förlora mellan 25-30 000 man i döda och sårade varje månad. Det är uppenbarligen förluster som regimen kan svälja, men leden måste alltjämt fyllas på.

Det finns förväntningar på en rysk sommaroffensiv. ISW gör bedömningen att Ryssland saknar förmåga till större offensiva operationer än på ett tag, men Ukraina uppger att ryssarna kraftsamlar 100 000 man. Detta betyder inte nödvändigtvis att det planeras för en större sommaroffensiv. Det kan också handla om att fylla hålen efter alla stupade och eventuellt en framstöt någonstans längs den enormt långa fronten.

Ryssarnas mål just nu tycks vara att hålla trycket uppe med ständiga angrepp för att trötta och slita ut de ukrainska försvararna. Någon terräng att tala om har ryssarna inte lyckats ta på väldigt länge. De främsta framgångarna sedan 2022 är att de lyckats ta ruinstäderna Bakhmut och Avdiivka.

Den stora frågan är vad Peskovs uttalande egentligen syftar till. Han talar om det ryska folkets ”interna mobilisering”. Är det en uppmaning till folket att förbereda sig mentalt för ett krig? Ryssland är, självfallet, redan i krig och Putin har mer eller mindre ställt om till en krigsekonomi. Militären slukar runt 40 procent av statsbudgeten. Flera biljoner kronor har lagts på kriget så långt. Men de flesta ryssar berörs inte direkt av kriget. Putin har noggrant undvikit en storskalig mobilisering då en sådan vore synnerligen impopulär. Även en diktator behöver ett visst folkligt stöd.

Genom att skicka fram Peskov för att mjuka upp opinionen kan Putin nu ha tagit första steget för att förbereda det ryska folket för ett större krig. Ty om Ryssland befinner sig i krig även i Kremls förvridna vokabulär, är alla tillgängliga medel på bordet. Kriget, i Putins ögon, bedrivs då inte bara mot Ukraina utan mot hela det samlade Väst. Ett totaler Krieg. Vill ryssarna ha det?