Dominobrickorna faller

Dominobrickorna faller

Det är ett händelserikt år vi lägger snart bakom oss. 2016 har varit ett år med spännande förändringar, med folkliga uppror i den västerländska demokratin och tyvärr också med blodiga terrordåd i och utanför Europa. I juni röstade britterna för att lämna EU. Detta...
En nödvändig splittring

En nödvändig splittring

Det pågår ett lågintensivt inbördeskrig inom borgerligheten. Ett verbalt krig mellan socialliberaler på ena sidan och liberaler och liberalkonservativa på den andra. Vänstern tittar nyfiket på. I kulisserna skymtar aktuella spörsmål som publicering av gärningsmäns...