Lika rättigheter har blivit reaktionärt

Lika rättigheter har blivit reaktionärt

Polishögskolan diskriminerade män vid antagningen. Sämre kvalificerade kvinnor prioriterades för att skolan önskade en jämn könsfördelning. Centrum för rättvisa drev männens fall – och vann. Förutom att särbehandla personer av kvinnligt kön, visade det sig även...