Progressiv (använd hellre PK)

Progressiv (använd hellre PK)

Jag träffade en klient från Finland för många år sedan. Han sa att han reagerat för att svenskar alltid skulle vara så smidiga och fina i kanten när de pratade. ”Ni säger inte fet, ni säger ’kraftig’. Ni säger inte ’dött’, ni säger...
En kan inte ha det så här

En kan inte ha det så här

Det räcker inte med införandet av ”hen”. Kampen tycks vunnen sedan SAOL tog in ordet. Nu ska ”man” bort och ersättas av ”en”. Det förstår ju vem som helst att vi inte kan säga ”man” hela tiden. Upp till...

Varmluft om SFI

Svenska för invandrare, SFI, fungerar dåligt. Det har varit känt länge och oavsett regeringens färg. SFI-utredaren Christer Hallerby vill öka valfriheten för eleverna och föreslår bland annat att det ska bli möjligt att välja SFI-utbildning i andra delar av landet....
Integreras eller inte integreras?

Integreras eller inte integreras?

När många uppehåller sig vid frågan hur invandrare bäst ska integreras i det svenska samhället i betydelsen lära sig språket, hitta ett arbete och känna sig som en del av samhällsgemenskapen, framförs det från liberalt håll en kritik mot själva frågeställningen....