Bilden är tagen från Idéburken.

Det har blivit fult att ställa krav i Sverige. Människor känner sig utpekade. Kränkta. Rent av diskriminerade. Sällan är detta så tydligt som i den svenska skolan.

Det börjar redan i grundskolans första stapplande år. Jag minns när jag i högstadiet gjorde en ”praktik” i några veckor på min lågstadieskola. Det var intressant att se vad som hade hänt sedan jag gick där sex sju år tidigare, tänkte jag.

På ytan verkade allt vara vara detsamma, förutom att eleverna hade fått tillgång till datorer. Men jag slogs av hur mycket lek som nu präglade skoldagarna i de två lägsta årskurserna. Det tycktes knappt ske någon reell undervisning längre. Allt skedde i väldigt lättsamma former.

I dag lär det vara mycket värre. Ty även om Alliansen med Jan Björklund i spetsen har kritiserat den gamla flumskolan och sökt ställa krav med fler nationella prov och betyg från årskurs 6, fortsätter kunskapsnivån att rasa hos svenska elever.

När jag studerade till socionom hade jag en lärare som med bestämdhet vände sig mot vad han kallade ”gymnasifieringen av högskolan”. Detta var ofta väldigt uppenbart, men gymnasifieringen gäller inte bara utbildningar som socionomutbildningen (som knappast tillhör de tuffaste) utan även några av landets så kallade elitutbildningar. Kunskapskraven sänks som en följd av att eleverna inte har med sig ens basala kunskaper från grundskolan och gymnasiet.

Det som började som en skakning på nedre däck sprider sig sålunda även till de övre däcken. Den högre utbildningen påverkas oundvikligen av vad som sker i grundskolan.

Kvaliteten på svenska universitet och högskolor är på väg utför. I åratal har oroade rektorer och lärare inom flertalet fakulteter slagit larm. Så sent som i våras släppte KTH en rapport (PDF) som visar att var femte student inte klarar grundskolans matematik och nära hälften har svårigheter med gymnasieskolans nivå. Lärare på språkutbildningar berättar om en likartad situation.

Elever har alltså inte fått med sig ens grundläggande kunskaper i språk och matematik från gymnasiet. Tentaanvisningar förstås inte. Uppsatser är så dåligt skrivna att de knappt går att begripa. Längre texter blir en för stor utmaning för eleverna att ta till sig. Och elever på landets elitutbildningar har svårt för matematik som blir mer komplex än plus och minus.

Det är svårt att se detta som något annat än ett resultat av den kunskapsfientlighet och antikravkultur som spridits i Sverige i flera decennier. Men det är även ett symptom på ett systemfel i skolan.

I dagens skola har föräldrarna flyttat fram positionerna, och det är inte alltid till det bästa. När föräldrar inte pushar sina barn att bli kunskapstörstande utan endast ser till att deras telningar får de bästa betygen, när barn och föräldrar pressar lärare till att sätta de betyg som önskas, har en mycket skadlig maktförskjutning skett.

Det är svårt att se hur denna trend ska kunna vändas i ett samhällsklimat där antikravkulturen blivit dogm. I dag tycks det finnas en stor politisk enighet kring att skolan ska vara kravlös, även om ingen politiker förstås skulle uttrycka det så. Medierna är å sin sida upptagna med att skildra hur stressade dagens unga är. Krav skapar stress, vilket leder till ohälsa. Någonstans längs vägen måste förmodligen Folkhälsoinstitutet kopplas in.

Men långt innan dess har nog de elever som faktiskt vill lära sig något, och de föräldrar som vill pusha dem till stordåd, sökt sig någon annanstans.

Tidigare bloggat:
Den slappa svenska skolan
Dags att vända Atlantångaren nu
När curlingföräldrarna tog över skolan

Läs även:
Håkan Boström