Minns ni den muslimska skolan som systematiskt delade upp pojkar och flickor på skolbussen? Kalla faktas reportage väckte stor uppmärksamhet (i ungefär tre dagar). Stefan Löfven tyckte att det var ”avskyvärt”, Gustav Fridolin drog till med ”helt oacceptabelt”. Någon anmälde saken till Diskrimineringsombudsmannen. Nu har myndigheten tänkt klart.

DO:s slutsats är att de könsuppdelade bussresorna inte var ett fall av diskriminering. Däremot varnas för att de könsuppdelade idrottslektionerna innebär ”en risk för” diskriminering. DO verkar inte ha lagt ned särskilt mycket tid på fallet. De begärde in ett yttrande från skolan och nöjde sig med detta. Något besök har inte gjorts.

Nu tycker jag visserligen att DO är en knäpp myndighet som omedelbart borde läggas ned, så jag fäster egentligen ingen större vikt vid de beslut som fattas. Men när myndigheten nu finns och ska pröva diskrimineringsärenden är ställningstagandet i detta fall något anmärkningsvärt. Särskilt när det ställs mot andra anmälningar.

Samtidigt som DO finner att det inte är diskriminering att skilja flickor och pojkar åt på bussen och idrottslektionerna, konstaterar myndigheten att det minsann är diskriminering att avbryta rekryteringen av en person som inte hälsar på kvinnor. Skälet är att det anses ”alltför långtgående i förhållande till mannens intresse att utan risk för negativa konsekvenser kunna utöva sin religion.”

Att behandla barn olika beroende på kön får grönt ljus. Att inte anställa någon som vägrar behandla kvinnor och män lika anses diskriminerande. Gemensam nämnare här är att religionen väger tyngre än i ena fallet barnets rätt till likabehandling och i det andra arbetsgivares rätt att ha likabehandling på arbetsplatsen. DO tar parti för religionens rätt att särbehandla.

Vi kan spekulera i hur DO har kommit fram till en så märklig hållning. Det kan vara så att DO:s anställda har marinerats i det politiskt korrekta samhällsklimatet där islams baksidor i form av slöjtvång och andra inslag som behandlar kvinnor på ett annat sätt än män är tabu att kritisera.

Utfallet förstärker bara bilden av en myndighet som över huvud taget inte har något existensberättigande. Men säg den politiker som vågar föreslå att DO ska läggas ned.

Tidigare bloggat:
Nu har ni varit naiva igen